Bli medlem

old_terminal: has_real_card: 1

Club ÖSP

Användarvillkor och integritetspolicy för din lokala kundklubb

Introduktion
Club ÖSP har bildats för att ge förmåner till dig som handlar i butiker anslutna till den lokala kundklubben. Club ÖSP bygger på ett samarbete och stöd från lokaltidningen.

Klubben hanteras administrativt av FiLLiT*, som ansvarar för informationshanteringen och därmed också för att personuppgifter hanteras på ett integritetsmässigt säkert sätt.

Medlemskapet är personligt och gratis.

Så här går det till:
När du betalar dina varor kan du knappa in ditt personnummer på en särskild läsare i kassan eller lämna ditt körkort eller motsvarande ID-handling till kassapersonalen registreras köpet automatiskt och det antal elektroniska stämplar som köpbeloppet motsvarar.

Du blir automatiskt medlem i de lokala butiker som är anslutna till din lokala kundklubb när du i samband med köp knappat in ditt personnummer eller lämnat ditt körkort som identifikation till kassapersonalen. Du kan när som helst logga in på Club ÖSP hemsida https://osp.medlemsklubb.se/ och se ditt saldo och de villkor som gäller för bonusen.

Din personliga information är din privatsak. Ingen annans. Du kan vara säker på att Club ÖSP inte samlar in personlig information som säljs vidare till annonsörer eller andra organisationer. Det är bara FiLLiT och lokala butiker där du är medlem som har tillgång till denna information.

Integritet och lagring av personlig information.
Club ÖSP gör det lätt för dig att se till att din personliga information är korrekt, fullständig och aktuell. Vi behåller din personliga information under den period det är nödvändigt för att kunna fullfölja de syften som beskrivs i denna integritetspolicy.

Tillgång till personlig information:

Du kan bidra till att dina kontaktuppgifter är korrekta och fullständiga genom att logga in på ditt konto i din lokala kundklubb och uppdatera/korrigera vid behov.

Personuppgiftshantering:

Club ÖSP registrerar i samband med ansökan om medlemskap i Club ÖSP uppgifter om dig som medlem (namn, födelsedatum, adress, kön, mobilnummer, e-mailadress samt tid och datum för registreringen).

Vid registrering av bonusgrundande köp sparas uppgifter om köpet (tidpunkt, datum, butik, samt antal stämplar och - i förekommande fall - vilket erbjudande det gäller).

Syftet:

Syftet med registreringen är att samla och analysera information om köp, vilket kommer att ligga till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär från butiker där du är medlem.

Medgivande:

I och med registrering av medlemskap i Club ÖSP ger du medgivande till att Club ÖSP registrerar och lagrar uppgifter om köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.

Club ÖSP skickar månadsvis aggregerade analysrapporter till anslutna butiker som baseras på ditt och andra medlemmars registrerade köp och bonusuttag hos respektive butik. Som medlem accepterar du också marknadsföring från den lokala Club ÖSP och den eller de kundklubbbutiker där du är medlem. Dina uppgifter kan då komma att användas i riktade kampanjer till din specifika urvalsgrupp.

Vilka personuppgifter är registrerade? Du kan få ett fullständigt utdrag av de uppgifter som finns hos Club ÖSPgällande ditt konto. Skriftlig begäran görs till info@fillit.se. Club ÖSP och FiLLiT kommer på eget initiativ eller medlemmens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Säkerhet och sekretess:

Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Behandlingen sker enligt personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Avsluta medlemskap:

Du kan avsluta ditt medlemskap i Club ÖSP direkt under din profil på hemsidan. Avslutas medlemskapet i Club ÖSP så förfaller innestående stämplar. All personlig information raderas vid avslutat medlemskap i Klubb Linköpings innersta.

Våra utskick:

Som medlem i Club ÖSP kan du få inspiration och information om erbjudanden och stämpel-saldo via e-post, sms och postala utskick. Om du inte vill få några utskick från oss, kan du när som helst gå in på vår hemsida och tacka nej till utskick.

Tvister och gällande lag
Tvist med anledning av tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag och vid svensk domstol.

Club ÖSP förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Klubb Linköpings innersta. Ändringen träder i kraft en månad efter att medlemmen meddelats. Uppdaterade villkor finns tillgängliga på Klubb Linköpings innerstas webbplats.

Personuppgiftsansvarig är Lojalitet och Lönsamhet Europa AB, org.nr 556792-1787.

* FiLLiT är det varumärke som Lojalitet och Lönsamhet Europa AB org.nr 556792-1787 använder för kundklubbsverksamheten.

Kontaktuppgifter
FiLLiT och CLUB ÖSP:
Jakob Grünberg
jakob@fillit.se
0725531694

Personuppgiftsansvarig
Göran Tamm
goran.tamm@fillit.se
0708-204245